Sau khi trao đổi xong các phương án và hạng mục cho công trình, quý khách sẽ ký kết hợp đồng thiết kế và tạm ứng trước 50% giá trị hợp đồng thiết kế.

Sau khi chốt phương án thiết kế cùng với kiến trúc sư, quý khách vui lòng thanh toán nốt 50% giá trị còn lại của hợp đồng thiết kế, và hợp đồng thiết kế đã được tính là kết thúc.

Sau khi kết thúc hợp đồng thiết kế, nếu quý khách tiếp tục ký hợp đồng thi công các hạng mục cùng Hoàng Thành thì quý khách sẽ được miễn phí thiết kế và số tiền thiết kế đã thanh toán sẽ được khấu trừ vào giá trị của hợp đồng thi công được ký.

Sau khi ký hợp đồng thi công, khách hàng sẽ “Tạm ứng” trước một khoản theo các hạng mục ký kết trong hợp đồng. Sau khi nhận được “Tạm ứng”

*Quý khách có thể thanh toán bằng 2 phương thức là tiền mặt và chuyển khoản

– Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt:

Thanh toán bằng tiền mặt sau khi nghiệm thu công trình, sản phẩm cho Kiến trúc sư hoặc thanh toán trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi không quá 10 ngày sau khi kết thúc quá trình nghiệm thu.

Tổng giá trị cần phải thanh toán thể hiện trên hợp đồng giữa 2 bên là giá trị “Còn lại” trên hóa đơn lấy từ giá trị “Tổng giá trị công trình” trừ đi khoản đã “Tạm ứng” (nếu có – phải có hóa đơn hoặc biên nhận).

Lưu ý: Tất cả các khoản tiền quý khách thanh toán bằng tiền mặt sẽ phải có hóa đơn hoặc biên lai có chữ ký của 2 bên cùng con dấu của CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC HOÀNG THÀNH. Nếu nhân viên Hoàng Thành không đưa biên lai hoặc biên lai không có con dấu, quý khách vui lòng phản hồi về đường dây nóng của chúng tôi.

– Thanh toán chuyển khoản:

Đối với khách hàng có nhu cầu chuyển khoản hoặc không đủ tiền mặt, quý khách vui lòng chuyển khoản tạm ứng hoặc thanh toán vào các tài khoản như sau:

  1. Đơn vị nhận tiền: 

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC HOÀNG THÀNH

Tài khoản số: 020046464886

Ngân hàng sacombank – chi nhánh đội cấn

  1. Tài khoản: Dương Văn Thắng

Số tài khoản: 26823456789

Ngân hàng Tpbank

Lưu ý: Sau khi chuyển tiền khách hàng chụp lại màn hình chuyển khoản để lưu lại, đồng thời chúng tôi sẽ sao kê tài khoản để có thể làm căn cứ cho những khoản tạm ứng và quy trình quyết toán cho công trình sau này cùng với khách hàng.