Thiết kế kiến trúc nhà riêng Hải Dương

Công trình:Thiết kế kiến trúc nhà phố

Địa điểm: Hải Dương

Diện tích:240m2

Phong cách thiết kế:Hiện đại

Thời gian thi công:2024